Jarocin-Festiwal - 2009-03-08 22:41:24

Podali organizatorzy

Mała Scena JAROCIN FESTIWAL 2009
JAROCIN FESTIWAL 2009
Regulamin konkursu zespołów debiutujących

   1. Organizatorem konkursu jest Jarociński Ośrodek Kultury – współorganizator Jarocin Festiwal 2009.
   2. Jarocin Festiwal 2009 odbędzie się w dniach 17, 18, 19 lipca 2009.
   3. Zespół chcący wziąć udział w konkursie, zobowiązany jest do nadesłania do dnia 15 kwietnia wiadomości zawierającej zdjęcie oraz skład zespołu, telefon kontaktowy, krótką biografię grupy (od 2 do 5 zdań) oraz jeden utwór w formacie mp3 (opisany tytułem oraz nazwiskami autorów muzyki i tekstu) na adres mailowy
   4. Kolejność działań konkursowych:
         1. eliminacje (do dnia 15 maja) zespołów debiutujących, na podstawie nadesłanych do 15 kwietnia zgłoszeń (I i II etap)
         2. 50 wykonawców zostanie zakwalifikowanych do kolejnego III etapu – podczas niego Internauci za pośrednictwem sondy w serwisie Onet.pl wybiorą w dniach od 15 maja do 15 czerwca 2 zespoły, które wystąpią w Jarocinie. Pozostałych 8 finalistów wybierze jury (każdy z jurorów po 2 zespoły)
         3. przesłuchania konkursowe wyłonionych podczas eliminacji zespołów w dniach 17-18 lipca w godzinach 13.00-16.00 (FINAŁ)
         4. koncert laureata przeglądu w dniu 19 lipca.
   5. Wyniki wstępnych eliminacji oraz kolejność występów ogłoszone zostaną na stronie www najpóźniej do dnia 30 czerwca 2009.
   6. Uczestnicy przesłuchań konkursowych zobowiązani są korzystać z własnych instrumentów.
   7. Organizatorzy zapewniają uczestnikom back-line, nagłośnienie, do dyspozycji jest także podstawowy zestaw perkusyjny.
   8. Zespoły podczas przesłuchań występować będą w kolejności ustalonej przez organizatorów (drogą losowania).
   9. Zakwalifikowany zespół wykonuje podczas przesłuchań konkursowych minimum trzy utwory w nieprzekraczalnym czasie 20 minut.
  10. Wyłonienia zespołów spośród nadesłanych zgłoszeń dokona Jarociński Ośrodek Kultury.
  11. Oficjalne ogłoszenie laureata jury nastąpi w dniu koncertu 19 lipca 2009.
  12. Dla zespołów przewidziane są nagrody i wyróżnienia. Zwycięzca otrzyma prawo do występu na głównej scenie Jarocin Festiwalu 2009.
      Zwycięzca „nagrody publiczności” otrzyma statuetkę „Złotego Kameleona”.
  13. Zespoły grające pierwszego dnia przeglądu, tj. 17 lipca, zobowiązane są zgłosić swoje przybycie w Biurze Organizacyjnym Festiwalu przy Placu Festiwalu Muzyki Rockowej 1 najpóźniej do godziny 11.00 tego dnia.
  14. Zespoły grające drugiego dnia przeglądu, tj. 18 lipca zobowiązane są zgłosić swoje przybycie tamże, najpóźniej do godziny 11.00 tego dnia.
  15. Organizator zapewnia bezpieczne przechowanie sprzętu, wolny wstęp na wszystkie koncerty Małej i Dużej Sceny oraz na imprezy towarzyszące.
  16. Koszty przejazdu, wyżywienia i noclegów ponosi zespół we własnym zakresie.
  17. Wzięcie udziału w przesłuchaniach konkursowych jest automatyczną zgodą na zamieszczenie materiału muzycznego w postaci mp3 na stronie internetowej festiwalu oraz w serwisie Onet.pl z możliwością jego pobrania, a także emisji w poznańskim Radiu Merkury, w Programie 3 Polskiego Radia i radiu Eska Rock.
  18. Udział w przesłuchaniach konkursowych jest również zgodą na rejestrację audiowizualną występów konkursowych oraz na wykorzystywanie tego zapisu w celach promocyjnych i marketingowych.
  19. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów przeglądu „Jarocin Festiwal 2009” .


Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
Biuro Organizacyjne „Jarocin Festiwal 2009”
Jarociński Ośrodek Kultury
Plac Festiwalu Muzyki Rockowej 1
63-200 Jarocin
tel. (062) 747-30-02

www.acy.pl Poddąbie campingi torby papierowe z nadrukiem mycie okien Piła